Gennemgang af indlæg

Hvad er Digital Transformation

Hvad er Digital Transformation og hvilke steps har vi gennemgået før, at vi faktisk fik begrebet Digital Transformation? Bliv klogere ved at læse resten af artiklen!
Hvad er digital transformation

Hvad er Digital Transformation?

Langt de fleste har efterhånden hørt om begrebet ’digital transformation’, men hvad dækker begrebet egentlig over – og hvordan er vi teknologisk og forretningsmæssigt kommet dertil?

Digital Transformation handler om at gøre brug af data og digitale teknologier til at forbedre eksisterende – eller skabe helt nye – produkter, processer og services til sine kunder, brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere – dvs. alle led i værdikæden.

Transformationen sker ved, at man opsamler data fra sine produkter, systemer, omgivelser, m.v. og analyserer disse, for at komme frem til ny viden og indsigt i f.eks. hvordan ens produkter faktisk bruges, hvilke behov og forventninger kunderne/brugerne/medarbejderne egentlig har, eller hvornår/hvorfor et produkt går i stykker.   Med andre ord – digital transformation handler om, hvordan vi ved hjælp af data og nye teknologier kan lære mere om vores kunder/brugere/medarbejdere, så vi kan blive bedre til at imødekomme deres behov, forventninger og ønsker.

Digital transformation går ind og ”piller” ved alle områder i en virksomhed – fra forskning, udvikling og produktion til marketing, salg og kundeservice. Den digitale transformation starter og slutter altid i ønsket om at opnå en bedre forståelse for interaktionen med kunderne, brugerne, medarbejderne og den oplevelse kan gøres bedre.

Når vi har forstået mulighederne med data og digitale teknologier, så kan disse hjælpe os til at opnå alt fra øget kundeloyalitet, hurtigere sagsbehandling internt, til bedre produkter – og dette er jo til glæde for både vores kunder, brugere, medarbejdere og virksomheden!

Når virksomheder starter på deres digitale rejse, kigger mange på deres arbejdsprocesser eller kundeinteraktion (customer journey) og spørger sig selv: ”Gør vi tingene rigtigt,” eller ”Er der en smartere måde at gøre det her på?” – og her er det korte svar som oftest: Ja, der er en bedre, smartere eller mere effektiv måde at gøre det her på!
Hvad er digital transformation

Digital transformation starter og slutter med dine kunder

Som jeg skrev tidligere, så starter og slutter digital transformation med dine kunder. Men før vi går dybere ind i emnet, så har vi brug for at forstå, hvordan vi er gået fra, at det meste af vores arbejde blev udført manuelt/analogt med papir og blyant, til at vi nu bygger det meste af vores forretning på ryggen af digitale løsninger og systemer.

Digitization, Digitalization og Digital Transformation – hvad er forskellen?

Det danske sprog er desværre ikke så nuanceret som det engelske, så på dansk findes der ikke et ord for hhv. Digitization og Digitalization – det omtales under fællesbetegnelsen ”digitalisering”. Men det er vigtigt at forstå begreberne Digitization og Digitalization for at forstå, hvad Digital Transformation er.

Digitization

For en del år tilbage, skete langt det meste arbejde i hånden. Vi skrev alle vores noter på papir og havde fysiske mapper til vores kundedata, fakturaer, ordrer osv. Det meste af vores arbejde skete altså analogt. Når vi skulle dele noget med andre, eller have adgang til andres information, så måtte vi have materialet (papiret, mappen, bogen) fysisk i hånden. Først skulle informationen findes frem fra f.eks. store skabe og reoler, så skulle det nærlæses, og så skulle det muligvis kopieres og afleveres, faxes eller sendes med postvæsenet til modtageren.

Men så skete det, som vi i dag tager for givet: den personlige computer (PC’en) meldte sin ankomst, og den blev hurtigt mainstream! Det betød for rigtig mange virksomheder, at de nu kunne konvertere deres analoge information, dokumenter og filer til digitale data, -mapper og -filer, som kunne tilgås både internt og eksternt – og det er netop det, som man kalder Digitization: altså konverteringen af analog information til digitale data.
Digitization​

Digitalization

Digitalization handler om at bruge det digitale data til at udføre sit arbejde langt bedre og mere effektivt end før. Nu hvor alle data, filer og dokumenter er tilgængelige i digital form, kan man tilgå dem nærmest overalt, og man behøver altså ikke have adgang til det fysiske dokument længere.

Et rigtig godt eksempel på dette er f.eks. økonomisystemer. Før i tiden foregik alt arbejde (tilbud, indkøbsordrer, salgsordrer, bogføring, lagerstørrelser) m.v. på papir, som blev udfyldt manuelt (i hånden eller på en skrivemaskine) og tingene tog meget lang tid.

I dag kan alle virksomheder (store som små) få adgang til et økonomisystem, som enten befinder sig på nettet (cloud-baserede økonomisystemer) eller som software på din PC (licens-baserede økonomisystemer). De mest moderne økonomisystemer i dag, bogfører automatisk dine fakturaer, betalinger, m.v. på de rigtige konti og foretager sågar lagerjusteringerne automatisk, når varen er faktureret. Al informationen omkring ordrer, fakturaer, m.v. er tilgængelig for alle ens kolleger i virksomheden. Det betyder, at man ikke længere behøver at bekymre sig om, på hvilke konti de forskellige indtægter og udgifter skal bogføres og man sparer således ressourcer og kan fokusere mere tid på mere værdiskabende aktiviteter, f.eks. salg, indkøb, produktion, osv.

Som årene er gået, er teknologierne blevet mere og mere avancerede og der er hele tiden kommet nye teknologier til, som har gjort arbejdet nemmere/mere effektivt i virksomhederne.

Efterhånden som virksomhederne adopterede de nye teknologier, voksede mængden af data eksponentielt i virksomhederne. Problemet var bare, at virksomhederne ikke rigtig brugte al den data til noget – dels fordi det på det tidspunkt ikke var muligt, at bearbejde så store mængder data og dels fordi der ikke rigtig var nogen, som interesserede sig for, hvilke ”hemmeligheder” der lå gemt i de store mængder data.

Forsimplet sagt, så skabte mængden af data og virksomhedernes ønske om bl.a. bedre at forstå deres kunders behov, grobunden for det vi i dag kalder ”Big Data”, ”Cloud Computing” og ”Artificial Intelligence” (AI / Kunstig Intelligens) – og disse 3 begreber er hjørnestenene i det vi kalder Digital Transformation.

Digital transformation

Digital transformation er en ændring af den måde, virksomhederne arbejder på og interagerer med deres kunder, brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere på. I mange tilfælde sker det gennem automatisering, optimering og effektivisering af eksisterende processer og arbejdsgange, men i andre situationer, resulterer den digitale transformation i opbygningen af helt nye produkter, forretningsmodeller og -muligheder.

Med den digitale transformation tager virksomhederne ofte et skridt tilbage og spørger sig selv: ”Kan de nye teknologier hjælpe os til at gøre tingene smartere, nemmere og mere effektivt og SAMTIDIG give os mere tilfredse kunder, brugere og medarbejdere og SAMTIDIG give os bedre resultater og nye muligheder?”.

Og her er svaret ofte: ”Ja, det kan Digital Transformation i mange tilfælde hjælpe med”.

[Bemærk: kun et af nedenstående alternativer skal vælges]

Alternativ 1:

For nogle år siden arbejdede jeg i en af verdens største producenter af rengøringsmaskiner, hvor jeg havde ansvaret for at starte deres digitale transformationsrejse.

Det lyder måske umiddelbart som en kedelig industri, et kedeligt produkt og et kedeligt problem, deres maskiner løser, men der er faktisk mange spændende problemstillinger i denne industri, heraf nogle, som kan have stor indflydelse på de globale klimaudfordringer. Noget man nok næppe lige tænker over.

Situationen er den, at de fleste virksomheder rundt om i verden, i dag får gjort rent på deres kontor- og mødelokaler hver eneste dag – uanset om de er beskidte eller ej.

Hvorfor det? Jo, det er fordi, det står i aftalen mellem virksomheden og rengøringsselskabet og fordi man i dag ikke anvender data til at beregne, hvornår et lokale har behov for at blive gjort rent.

Men hvad nu hvis hvert enkelt rum/lokale kunne ”mærke” hvor beskidt der var og ”sige til”, når der var behov for at det blev gjort rent? Så kunne man ”gøre rent efter behov” og lave rengøringsaftalen langt mere dynamisk/fleksibel – til fordel for kunden og miljøet.

Og det ER faktisk muligt allerede i dag!

I de fleste kontor/mødelokaler sidder der ventilatorer i loftet, som sørger for frisk luft. I ventilatorerne er der en lille sensor, som måler CO²-niveauet i lokalet, så systemet automatisk kan skrue op/ned for ventilationen, for at sikre mere/mindre frisk luft.

Alle mennesker udånder stort set samme mængde CO², så med data fra sensoren, kan man meget nøjagtigt beregne, hvor mange mennesker der har været i lokalet henover tid.

Hvis nu man lavede studier på, hvor mange mennesker der skal være i et lokale, før det bliver ”nusset”, så kan man bruge den information med data fra sensorerne til at beregne, hvornår der skal gøres rent.

Der findes millioner og atter millioner kontor/mødelokaler rundt om i verden, som hver dag bliver rengjort helt unødvendigt. Forestil dig, hvor meget strøm, rengøringsmiddel, vand og tid man kunne spare, ved at gøre rent, når det var nødvendigt – det kunne f.eks. være hver 3. dag i stedet for hver eneste dag.

Det er bl.a. her Digital Transformation kan være med til at forandre en hel industri, imødekomme kundernes behov og samtidig positivt påvirke klimaet – bare ved at tænke på en anden måde og anvende data som allerede er tilgængelig.

Alternativ 2:

I dag er langt de fleste virksomheder med på den digitale bølge, og det er begyndt at stadfæste sig i måden, vi driver forretning på. Vi gør brug af de nye teknologier, og skaber nye, effektive, og disruptive måder at udføre vores arbejde på. Netflix er et godt eksempel på dette. Netflix startede som en filmudlejningstjeneste, hvor man modtog film med posten og således kunne se månedens udvalgte film derhjemme.

De så dog muligheden for at skalere deres forretning til nye højder via digital innovation, og i dag er Netflix verdens største filmtjeneste, som både udbyder store nye film, klassiske film og tegnefilm, ligesom de også har et af verdens største produktionsapparater og dermed kan tilbyde sine kunder en verden af fantastiske, selvproducerede film. Alt sammen fordi de så muligheder i de nye teknologier og var klar til at gennemføre en større digital transformation.

Digitization – digitaliseringen af analoge film – gav ikke kun Netflix muligheden for at udbyde utrolig mange film til deres brugere, men også muligheden for at se nærmere ind i deres kunders filmvaner. De fik altså adgang til kritisk data og kunne dermed både agere og reagere på disse. Og det er det, man kalder digital transformation: At tage et skridt tilbage, se hvad vi kan gøre bedre, gøre det, og så læse på de data, som man får ind fra sine services – hele tiden med slutbrugeren i fokus.

Skal vi tage en snak om din virksomhed, over en kop kaffe?